Vytlačiť

Lesostepné borovicové lesy

Lesostepné borovicové lesy


Kód biotopu

Ls6.3

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu