Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód biotopu

9420

Kód Natura 2000

9420

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

158 259 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

61

Priemerný počet druhov v zázname

49


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (175),Pinus cembra (174),Sorbus aucuparia (172),Pinus mugo (138),Salix caprea (79),Larix decidua (77),Vaccinium myrtillus (61),Calamagrostis villosa (56),Homogyne alpina (56),Vaccinium vitis-idaea (56)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
76.7% 13.3% 10.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
76.7% 20.0% 3.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
86.7% 3.3% 10.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 83,3 %
L07 - búrky 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 28,9 %
D01 - dopravné siete 18,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 15,8 %
L10 - iné prírodné katastrofy 5,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,3 %
L07 - búrky 5,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 5,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,6 %
L04 - lavína 2,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV