Vytlačiť

Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy

Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy


Kód biotopu

Ls1.2

Kód Natura 2000

91F0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

96

Priemerná plocha TML

81 772 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

96

Priemerný počet druhov v zázname

52


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acer campestre (166),Fraxinus angustifolia (151),Quercus robur (138),Sambucus nigra (130),Fraxinus excelsior (114),Ulmus minor (103),Populus alba (96),Swida sanguinea (87),Acer pseudoplatanus (85),Rubus caesius (84)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
26.7% 46.7% 26.6%
PAN:
19.8% 27.2% 53.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
26.7% 53.3% 20.0%
PAN:
19.8% 54.3% 25.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 40.0% 26.7%
PAN:
23.5% 23.5% 53.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 28,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 12,0 %
I01 - druhové invázie 12,0 %
H06 - prírastok energie 8,0 %
A01 - pestovanie 4,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 4,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 4,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 63,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 31,6 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 5,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 25,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 18,9 %
I01 - druhové invázie 16,8 %
D01 - dopravné siete 9,5 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 8,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,2 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 3,2 %
A01 - pestovanie 2,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,1 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 2,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV