Vytlačiť

Podmácané lúky horských a podhorských oblastí

Podmácané lúky horských a podhorských oblastí


Kód biotopu

Lk6

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu