Vytlačiť

Bezkolencové lúky

Bezkolencové lúky


Kód biotopu

Lk4

Kód Natura 2000

6410

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

61

Priemerná plocha TML

195 320 m2

Počet mapovateľov

24

Počet vykonaných návštev na TML

94

Priemerný počet druhov v zázname

59


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Deschampsia cespitosa (70),Briza media (66),Potentilla erecta (65),Ranunculus acris (63),Lathyrus pratensis (60),Lysimachia vulgaris (60),Betonica officinalis (58),Molinia caerulea (57),Galium verum (55),Succisa pratensis (55)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.89% 48.11%
PAN:
28.57% 71.43%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
40.0% 38.8% 21.2%
PAN:
28.6% 71.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
48.2% 32.9% 18.9%
PAN:
28.6% 71.4%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
44.7% 36.5% 18.8%
PAN:
28.6% 14.3% 57.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 80,0 %
A04 - pasenie 8,3 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 6,7 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 1,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,7 %
K02 - biologické procesy 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 32,9 %
A03 - kosenie 30,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 6,1 %
A04 - pasenie 4,9 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 4,9 %
D01 - dopravné siete 2,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,4 %
A08 - hnojenie 1,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 60,0 %
A04 - pasenie 40,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV