Vytlačiť

Mezofilné pasienky a spásané lúky

Mezofilné pasienky a spásané lúky


Kód biotopu

Lk3

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu