Vytlačiť

Trstinové spolocenstvá brakických a alkalických vôd

Trstinové spolocenstvá brakických a alkalických vôd


Kód biotopu

Lk12

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu