Vytlačiť

Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition)

Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition)


Kód biotopu

Lk11

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu