Vytlačiť

Nízke subalpínske kroviny

Nízke subalpínske kroviny


Kód biotopu

Kr5

Kód Natura 2000

4080

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

32 351 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

44

Priemerný počet druhov v zázname

60


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (68),Sorbus aucuparia (51),Pinus mugo (47),Salix silesiaca (42),Adenostyles alliariae (41),Alchemilla sp. (37),Calamagrostis villosa (33),Homogyne alpina (32),Geranium sylvaticum (31),Vaccinium myrtillus (31)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
83.93% 16.07%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
75.0% 10.7% 14.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
75.0% 10.7% 14.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
82.1% 3.6% 14.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 50,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 30,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 35,7 %
K02 - biologické procesy 28,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,1 %
K06 - iné formy alebo kombinácie foriem medzidruhovej súťaživosti (flóra) 7,1 %
L04 - lavína 7,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV