Vytlačiť

Štrkové lavice bez vegetácie

Štrkové lavice bez vegetácie


Kód biotopu

Br1

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu