Vytlačiť

Vysokosteblové spolocenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade

Vysokosteblové spolocenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade


Kód biotopu

Al7

Kód Natura 2000

x