Vytlačiť

Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade

Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade


Kód biotopu

Al4

Kód Natura 2000

6170

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

129

Priemerná plocha TML

39 451 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

258

Priemerný počet druhov v zázname

79


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (371),Scabiosa lucida (212),Phyteuma orbiculare (201),Sorbus aucuparia (192),Galium anisophyllon (179),Saxifraga paniculata (164),Sesleria albicans (161),Thesium alpinum (147),Lotus corniculatus (146),Euphrasia salisburgensis (146)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
84.39% 15.61%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
82.3% 15.6% 2.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
82.3% 15.6% 2.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.8% 9.5% 0.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 30,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 26,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 21,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 13,0 %
K02 - biologické procesy 4,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 52,6 %
K02 - biologické procesy 24,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 6,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,8 %
A04 - pasenie 1,5 %
D01 - dopravné siete 1,5 %
L04 - lavína 1,5 %
A03 - kosenie 0,8 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 0,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV