Vytlačiť

Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade

Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade


Kód biotopu

Al2

Kód Natura 2000

6150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

106

Priemerná plocha TML

128 295 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

139

Priemerný počet druhov v zázname

37


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pinus mugo (130),Juncus trifidus (129),Campanula alpina (127),Festuca supina (127),Oreochloa disticha (122),Vaccinium myrtillus (114),Avenella flexuosa (113),Homogyne alpina (113),Vaccinium vitis-idaea (112),Ligusticum mutellina (111)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.73% 5.27%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
87.7% 12.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
87.7% 12.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
93.4% 6.6%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 36,4 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 27,3 %
L04 - lavína 27,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 9,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 68,9 %
G05 - iné ľudské vplyvy 12,2 %
D01 - dopravné siete 4,4 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 4,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 2,2 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,1 %
H04 - znečistenie ovdušia 1,1 %
K02 - biologické procesy 1,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV