Vytlačiť

násypové biotopy (násypy, hrádze, zárezy)

násypové biotopy (násypy, hrádze, zárezy)


Kód biotopu

A600000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu