Vytlačiť

opusteniská

opusteniská


Kód biotopu

A410000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu