Vytlačiť

porasty drevín antropogénneho pôvodu

porasty drevín antropogénneho pôvodu


Kód biotopu

A200000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu