Vytlačiť

alpínske spolocenstvá exponovaných a nechránených svahov

alpínske spolocenstvá exponovaných a nechránených svahov


Kód biotopu

9311100

Kód Natura 2000