Vytlačiť

vegetácia priepastí vysokohorských polôh

vegetácia priepastí vysokohorských polôh


Kód biotopu

9130000

Kód Natura 2000

Územia na mape