Vytlačiť

bylinná vegetácia mociarov, stojatých a pomaly tecúcich vôd s kolísajúcou vodnou hladinou

bylinná vegetácia mociarov, stojatých a pomaly tecúcich vôd s kolísajúcou vodnou hladinou


Kód biotopu

8B30000

Kód Natura 2000

Územia na mape