Vytlačiť

plávajúce a ponorené spolocenstvá plytkých vôd

plávajúce a ponorené spolocenstvá plytkých vôd


Kód biotopu

8A32000

Kód Natura 2000