Vytlačiť

širokolistové porasty vodných rastlín

širokolistové porasty vodných rastlín


Kód biotopu

8A31000

Kód Natura 2000