Vytlačiť

formácie na hladine plávajúcich v dne zakorenených rastlín

formácie na hladine plávajúcich v dne zakorenených rastlín


Kód biotopu

8A30000

Kód Natura 2000