Vytlačiť

formácie ponorených (submerzných) v dne zakorenených cievnatých rastlín

formácie ponorených (submerzných) v dne zakorenených cievnatých rastlín


Kód biotopu

8A20000

Kód Natura 2000