Vytlačiť

vegetácia stojatých a pomaly tecúcich vôd

vegetácia stojatých a pomaly tecúcich vôd


Kód biotopu

8A00000

Kód Natura 2000