Vytlačiť

prechodné rašeliniská oligotrofných ekotopov

prechodné rašeliniská oligotrofných ekotopov


Kód biotopu

8263200

Kód Natura 2000