Vytlačiť

slatiny s vysokým obsahom uhlicitanov

slatiny s vysokým obsahom uhlicitanov


Kód biotopu

8262200

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu