Vytlačiť

prameniská na nevápencových horninách v kolínnom až montánnom stupni

prameniská na nevápencových horninách v kolínnom až montánnom stupni


Kód biotopu

8111000

Kód Natura 2000