Vytlačiť

podzemná voda puklinová

podzemná voda puklinová


Kód biotopu

7220000

Kód Natura 2000