Vytlačiť

podzemná voda freatická bez priameho kontaktu s povrchovými vodami a ovzduším

podzemná voda freatická bez priameho kontaktu s povrchovými vodami a ovzduším


Kód biotopu

7211000

Kód Natura 2000