Vytlačiť

viacúcelové malé vodné nádrže

viacúcelové malé vodné nádrže


Kód biotopu

6232000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu