Vytlačiť

biotopy bahnitých a piesocnatých brehov tecúcich vôd

biotopy bahnitých a piesocnatých brehov tecúcich vôd


Kód biotopu

5410000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu