Vytlačiť

nížinné krovinné vrbiny

nížinné krovinné vrbiny


Kód biotopu

5110000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu