Vytlačiť

pobrežné krovinné biotopy

pobrežné krovinné biotopy


Kód biotopu

5100000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu