Vytlačiť

karbonátové, vlhké sutiny v inverzných polohách montánneho stupna

karbonátové, vlhké sutiny v inverzných polohách montánneho stupna


Kód biotopu

4323000

Kód Natura 2000