Vytlačiť

karbonátové skalné sutiny alpínskeho stupna

karbonátové skalné sutiny alpínskeho stupna


Kód biotopu

4312000

Kód Natura 2000