Vytlačiť

lúky a pasienky

lúky a pasienky


Kód biotopu

3500000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu