Vytlačiť

xerotermné trávinno-bylinné biotopy na travertínoch

xerotermné trávinno-bylinné biotopy na travertínoch


Kód biotopu

3430000

Kód Natura 2000