Vytlačiť

krovinné plášte mezofilných lesov

krovinné plášte mezofilných lesov


Kód biotopu

2141200

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu