Vytlačiť

krovinné plášte lužných lesov

krovinné plášte lužných lesov


Kód biotopu

2141100

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu