Vytlačiť

nepôvodné lesy (monokultúry)

nepôvodné lesy (monokultúry)


Kód biotopu

2120000

Kód Natura 2000

Územia na mape