Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši


Kód biotopu

6250

Kód Natura 2000

6250

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

25

Priemerná plocha TML

33 508 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

55

Priemerný počet druhov v zázname

84


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Prunus spinosa (54),Galium verum (52),Festuca rupicola (52),Rosa canina (51),Falcaria vulgaris (49),Eryngium campestre (49),Poa angustifolia (48),Robinia pseudoacacia (48),Festuca valesiaca (47),Botriochloa ischaemum (46)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
14.5% 80.0% 5.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
14.5% 81.8% 3.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
16.4% 80.0% 3.6%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 75,0 %
A04 - pasenie 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 39,1 %
A04 - pasenie 31,8 %
I01 - druhové invázie 23,6 %
A03 - kosenie 3,6 %
I02 - problémové pôvodné druhy 0,9 %
M02 - zmeny biotických podmienok 0,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV