Vytlačiť

zmiešané porasty pionierskych drevín

zmiešané porasty pionierskych drevín


Kód biotopu

2118100

Kód Natura 2000