Vytlačiť

jedlové a jedlovo-smrekové lesy

jedlové a jedlovo-smrekové lesy


Kód biotopu

2117200

Kód Natura 2000