Vytlačiť

smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spolocenstvá

smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spolocenstvá


Kód biotopu

2116200

Kód Natura 2000