Vytlačiť

vápnomilné a reliktné borovicové lesy

vápnomilné a reliktné borovicové lesy


Kód biotopu

2116000

Kód Natura 2000