Vytlačiť

bukové a jedlové kvetnaté lesy

bukové a jedlové kvetnaté lesy


Kód biotopu

2113400

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu