Vytlačiť

bukové a zmiešané bukové lesy

bukové a zmiešané bukové lesy


Kód biotopu

2113000

Kód Natura 2000

Územia na mape