Vytlačiť

Prirodzené dystrofné stojaté vody

Prirodzené dystrofné stojaté vody


Kód biotopu

3160

Kód Natura 2000

3160

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

21

Priemerná plocha TML

11 806 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

37

Priemerný počet druhov v zázname

19


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Carex rostrata (26),Utricularia minor (24),Campylium stellatum (23),Carex panicea (23),Eleocharis quinqueflora (23),Triglochin palustre (22),Juncus articulatus (21),Drepanocladus cossonii (19),Pinguicula vulgaris (17),Equisetum palustre (16)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
75.28% 24.72%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
54.1% 35.1% 10.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
56.8% 32.4% 10.8%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
67.6% 24.3% 8.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 90,0 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 22,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,4 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 8,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,7 %
A03 - kosenie 5,7 %
A04 - pasenie 5,7 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 2,9 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV