Vytlačiť

Malý Dunaj, dolný tok Váhu, Nitry, Žitavy, Hronu a Ipľa

Malý Dunaj, dolný tok Váhu, Nitry, Žitavy, Hronu a Ipľa


Kód biotopu

ICHT_19

Kód Natura 2000