Vytlačiť

plochy ťažby nerastných surovín (kameňolomy, pieskovne, odvaly ap.)

plochy ťažby nerastných surovín (kameňolomy, pieskovne, odvaly ap.)


Kód biotopu

T

Kód Natura 2000